ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ & ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Αξιολόγηση σε ένα κλινικό πλαίσιο αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής διαγνωστικής διαδικασίας σε συνδυασμό με τη λήψη ιστορικού. Δεν υποκαθιστά την ψυχιατρική διάγνωση αλλά πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη διερεύνηση των επιμέρους ψυχολογικών λειτουργιών του ατόμου (νοητικών, συναισθηματικών, κοινωνικών, διαπροσωπικών). Η διαδικασία αυτή αναδεικνύει όχι μόνο τις δυσλειτουργικές αλλά και τις υγιείς πλευρές της προσωπικότητας, διότι η προσωπικότητα, ως μια σύνθετη έννοια εκφράζεται ποικιλοτρόπως.

Η Αξιολόγηση περιλαμβάνει μια συστοιχία (battery) δοκιμασιών. Η κάθε επιμέρους δοκιμασία παρέχει διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με την προσωπικότητα του ατόμου και συμβάλλει στην πλήρη περιγραφή της. Με αυτό τον τρόπο, διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη διαγνωστική αξιολόγηση του ατόμου, η οποία στη συνέχεια οδηγεί σε ορθότερες θεραπευτικές επιλογές.

Ψυχομετρικά εργαλεία τα οποία χορηγούνται στο πλαίσιο της Ψυχολογικής & Νοητικής Αξιολόγησης είναι τα εξής:

pinakas

Η Ψυχολογική & Νοητική Αξιολόγηση παρέχεται από ειδικούς ψυχολόγους, πιστοποιημένους στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων. Η βεβαίωση που χορηγείται γίνεται δεκτή από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Στόχος του Ινστιτούτου είναι η προώθηση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του ατόμου, μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών, συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για ενήλικες, οικογένειες, παιδιά και εφήβους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

  • Ψυχολογική - Νοητική Αξιολόγηση
  • Ατομική Θεραπεία Συμβουλευτική
  • Ομαδική Θεραπεία
  • Θεραπεία Ζεύγους & Οικογένειας
  • Θεραπεία - Συμβουλευτική Παιδιού & Εφήβου
  • Συμβουλευτική Διαχείρισης Σταδιοδρομίας & Καριέρας

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Ψ.Α.

Λάβετε ενημερώσεις για!

  • Βιωματικά σεμινάρια του Ι.Ψ.Α.
  • Δράσεις στην κοινωνία
  • Εκπαιδευτικές δράσεις του Ι.Ψ.Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μ. Αλεξάνδρου 21, 41222, Λάρισα.
T: 2410 25 80 40
F: 2410 25 80 40