ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η Συμβουλευτική Διαχείρισης Σταδιοδρομίας & Καριέρας ευρέως γνωστή ως Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, έχει στόχο να βοηθήσει το άτομο να διευρύνει τις εναλλακτικές επαγγελματικές του προοπτικές που του είναι απαραίτητες στη λήψη αποφάσεων, σχετικών με τη μελλοντική του σταδιοδρομία και καριέρα.

Το Ι.Ψ. παρέχει ένα ολοκληρωμένο ατομικό πρόγραμμα συμβουλευτικής παρέμβασης που απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου (15 – 18 ετών) και ενήλικες (18 – 35 ετών).

Το Ατομικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία στάδια:

Α. Χορήγηση Ειδικών Ερωτηματολογίων (Evalion Tests)

 • Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Προσωπικότητας
 • Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων
 • Ερωτηματολόγιο Ικανοτήτων
 • Ερωτηματολόγιο Εργασιακών Κινήτρων

Από τη χορήγηση και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων προκύπτει ατομική, αναλυτική έκθεση 37 σελίδων.

Β. Ατομικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις

 • Διερεύνηση & Ορισμός του Διλλήματος
 • Εκτίμηση Εναλλακτικών Λύσεων
 • Λήψη Επαγγελματικής Απόφασης
 • Δημιουργία Σεναρίων Ζωής
 • Εκπαιδευτική & Επαγγελματική Πληροφόρηση

Γ. Συμβουλευτική Γονέων
Η συνάντηση του συμβούλου με τους γονείς του εφήβου αποσκοπεί στην αναγνώριση και αποδοχή της σημασίας του γονεϊκού ρόλου στην επαγγελματική ανάπτυξη.

 

2. Πρόγραμμα Συμβουλευτικής για τη Διαχείριση Άγχους των Πανελληνίων Εξετάσεων

Επιπλέον, το Ι.Ψ.Α. ενόψει των πανελληνίων εξετάσεων προσφέρει Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, το οποίο απευθύνεται σε έφηβους μαθητές της Β' ή Γ΄Λυκείου ή σε νέους ενήλικες, απόφοιτους που επιθυμούν να ξαναδώσουν πανελλήνιες εξετάσεις.

Ενότητες που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα είναι οι εξής:

 • Οργάνωση χρόνου
 • Τεχνικές αποτελεσματικής μελέτης
 • Παράγοντες που επηρεάζουν το άγχος των εξετάσεων
 • Τεχνικές διαχείρισης άγχους
 • Διαμόρφωση προσωπικών στόχων
 • Ασκήσεις χαλάρωσης
 • Κατανόηση της σημασίας της θετικής αυτοαντίληψης & αυτοεικόνας

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Στόχος του Ινστιτούτου είναι η προώθηση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του ατόμου, μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών, συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για ενήλικες, οικογένειες, παιδιά και εφήβους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

 • Ψυχολογική - Νοητική Αξιολόγηση
 • Ατομική Θεραπεία Συμβουλευτική
 • Ομαδική Θεραπεία
 • Θεραπεία Ζεύγους & Οικογένειας
 • Θεραπεία - Συμβουλευτική Παιδιού & Εφήβου
 • Συμβουλευτική Διαχείρισης Σταδιοδρομίας & Καριέρας

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Ψ.Α.

Λάβετε ενημερώσεις για!

 • Βιωματικά σεμινάρια του Ι.Ψ.Α.
 • Δράσεις στην κοινωνία
 • Εκπαιδευτικές δράσεις του Ι.Ψ.Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μ. Αλεξάνδρου 21, 41222, Λάρισα.
T: 2410 25 80 40
F: 2410 25 80 40