ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ψυχοθεραπεία Ζεύγους

Η Ψυχοθεραπεία Ζεύγους απευθύνεται στα ζευγάρια εκείνα που η ζωή τους στη σχέση ή στον γάμο χαρακτηρίζεται από έλλειψη επικοινωνίας, έντονες αντιπαραθέσεις, συναισθήματα απογοήτευσης ή θυμού. Στηρίζεται στην παραδοχή ότι τα δύο άτομα που ενώνονται σε μια σχέση φέρουν μία ξεχωριστή και μοναδική ψυχολογική κληρονομιά. Καθένα φέρει μία προσωπική ιστορία και ένα σύνολο κρυφών εσωτερικευμένωναντικειμένων σε όλες τις επακόλουθες συναλλαγές του με το άλλο άτομο

Ως εκ τούτου, ο τρόπος που κάθε άνθρωπος έχει βιώσει τις σχέσεις μέσα στην πατρική του οικογένεια επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τον τρόπο που σχετίζεται στο σήμερα με τους ερωτικούς του συντρόφους. Οι διαφορετικοί χαρακτήρες, οι ανάγκες και οι επιθυμίες του κάθε συντρόφου, οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της καθημερινότητας, καθώς και οι αλλαγές που προκύπτουν από τις διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής του ζευγαριού (π.χ.,γέννηση παιδιού, απώλεια γονέα) προκαλούν διάφορες δυσκολίες στο ζευγάρι, όπως, λόγου χάρη, έλλειψη αμοιβαίας κατανόησης και συναισθηματικής εγγύτητας, απουσία ικανοποίησης του ενός από τον άλλο, συγκρούσεις, ματαίωση και ανασφάλεια.

Στόχος της θεραπείας ζεύγους είναι αφενός να αναδυθούν τα άλυτα ενδοψυχικά προβλήματα των συντρόφων που τους εμποδίζουν να χαρούν μία παραγωγική και ικανοποιητική συζυγική εμπειρίακαι αφετέρου να σκεφτούν για ποιο λόγο είναι μαζί, να διερευνήσουν τις δυναμικές της σχέσης τους, όπως αυτή εξελίσσεται μέσα στον χρόνο,να αναγνωρίσουν τις ανάγκες τους και να αναζητήσουν τρόπους ώστε να απολαμβάνουν την κοινή τους ζωή.

Δημιουργώντας ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις στην πατρική οικογένεια, τις προσδοκίες, τις δυνατότητες και τις προθέσεις του κάθε μέλους χωριστά, ο θεραπευτής ή οι θεραπευτές (είναι πιθανό να παρευρίσκονται δύο θεραπευτές στις συναντήσεις με το ζευγάρι) φροντίζουν να βοηθήσουν το ζευγάρι με σκοπό να ορίσει τα θέματα που το δυσκολεύουν, να εκφράσει καταπιεσμένες σκέψεις και συναισθήματα, να κατανοήσει ο ένας τη θέση του άλλου, να ανακαλύψει καινούργιους κώδικες επικοινωνίας, έτσι ώστε να βιώσει τη σχέση με διαφορετικό τρόπο. Είναι μια ευκαιρία να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ τουςκαι να νιώσουν ότι κάποιος τρίτος καταλαβαίνει πραγματικάτι συμβαίνει στη σχέση τους.

Μετά το πέρας της θεραπευτικής συνθήκης, οι σύντροφοι μπορεί να επιλέξουν να συνεχίσουν την κοινή ζωή τους ή ενδέχεται να συνειδητοποιήσουν ότι θα ήταν καλύτερα να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Ανεξαρτήτως των τελικών επιλογών των συντρόφων για το αν θέλουν να συνεχίσουν τη σχέση τους ή όχι, η εμπειρία αυτή αποτελεί ένα ανεκτίμητο ψυχικό εφόδιο για τις επόμενες επιλογές τους.

 

Θεραπεία Οικογένειας

Οι άνθρωποι συνήθως δεν επιλέγουν το σύντροφο που επιθυμούν, επιλέγουν εκείνον που χρειάζονται»
Framo, J.

Στο πλαίσιο της οικογενειακής θεραπείας, επίκεντρο είναι η οικογένεια ως ένα σύστημα σχέσεων που λειτουργούν με τρόπους που υποστηρίζουν ή εμποδίζουν την πρόοδο της οικογένειας ή οποιουδήποτε μέλους της ξεχωριστά καθώς η οικογένεια μεταβαίνει στα αναπτυξιακά στάδια του κύκλου ζωής της (γέννηση παιδιών, αποχωρισμός από τη γονεϊκή εστία κ.ά.)

Οι άλυτες ενδοψυχικές συγκρούσεις που προέρχονται από την οικογένεια προέλευσης του ζευγαριού συνεχίζουν να εκφράζονται και να επαναλαμβάνονται με τα οικεία πρόσωπα του παρόντος, όπως με τον/τη σύζυγο ή με τα παιδιά. Μια μητέρα που δεν τη φρόντισε αρκετά η μητέρα της ή ένας πατέρας που δεν τον φρόντισε αρκετά ο πατέρας του είναι πιθανό να συμπεριφέρεται ακατάλληλα όταν καλείται να παίξει έναν ρόλο για τον οποίο δεν έχει να ακουμπήσει σε ένα αρκετά καλό πρότυπο.

Στόχος της οικογενειακής θεραπείας είναι αφενός οι γονείς να συνειδητοποιήσουν πώς εσωτερίκευσαν σημαντικά πρόσωπα του παρελθόντος και πώς τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν να εισβάλλουν στις σχέσεις του παρόντος και αφετέρου να κατανοήσουν τις δυναμικές όψεις της νέας τους οικογένειας, έτσι ώστε τραυματικά βιώματα και ρήξεις στις σχέσεις των μελών της να επανερμηνευτούν από μια ώριμη πια προοπτική.

Η οικογενειακή θεραπεία επιτελεί επίσης και μια λειτουργία αποκατάστασης, επανασυνδέοντας τα μέλη της, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να δουν ο ένας τον άλλο σαν αυτόνομο υποκείμενο και όχι απλώς μέσα από τον οικογενειακά αποδιδόμενο ρόλο του.

Οι λόγοι σύμφωνα με τους οποίους μια οικογένεια αποφασίζει να αρχίσει θεραπεία, με τη σταθερή παρουσία όλων των μελών της, ενδέχεται να αφορούν αλλαγές και μεταβάσεις στον κύκλο ζωής της οικογένειας και περιόδους κρίσης, όπως:

 • Γέννηση παιδιών
 • Παιδιά στην εφηβεία
 • Διαζύγιο ή θάνατος γονιών
 • Ενηλικίωση παιδιών & αποχωρισμός από τη γονεϊκή εστία
 • Οικονομική κρίση
 • Εμφάνιση χρόνιας νόσου
 • Μετάθεση
 • Μετανάστευση κτλ.

Ο οικογενειακός θεραπευτής,συνάπτοντας θεραπευτική συμμαχία με την οικογένεια, δημιουργεί ένα ενθαρρυντικό κλίμα έτσι ώστε τα μέλη της να δύνανται να νοηματοδοτήσουν πτυχές της οικογενειακής ζωής που έχουν χαθεί, καθώς και να ανακαλύψουν τον εαυτό τους.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Στόχος του Ινστιτούτου είναι η προώθηση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του ατόμου, μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών, συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για ενήλικες, οικογένειες, παιδιά και εφήβους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

 • Ψυχολογική - Νοητική Αξιολόγηση
 • Ατομική Θεραπεία Συμβουλευτική
 • Ομαδική Θεραπεία
 • Θεραπεία Ζεύγους & Οικογένειας
 • Θεραπεία - Συμβουλευτική Παιδιού & Εφήβου
 • Συμβουλευτική Διαχείρισης Σταδιοδρομίας & Καριέρας

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Ψ.Α.

Λάβετε ενημερώσεις για!

 • Βιωματικά σεμινάρια του Ι.Ψ.Α.
 • Δράσεις στην κοινωνία
 • Εκπαιδευτικές δράσεις του Ι.Ψ.Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μ. Αλεξάνδρου 21, 41222, Λάρισα.
T: 2410 25 80 40
F: 2410 25 80 40