Προφίλ

Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης, με διακριτικό τίτλο «Ι.Ψ.Α.», ιδρύθηκε το 2001 με τη νομική μορφή της «Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» από μια ομάδα επιστημόνων της ψυχικής υγείας, έχοντας ως έδρα τη Λάρισα.

Από τις αρχές του 2005, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Π2γ/134675/04, το Ινστιτούτο εντάχθηκε ως φορέας στο Εθνικό & Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Τη γενική εποπτεία των εταιρικών υποθέσεων και εν γένει διεκπεραίωσή τους έχει η πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, κα Αθηνά Μαρούδα - Χατζούλη, Ph.D., Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Αναλύτρια Ομάδος, Μέλος, Εκπαιδεύτρια, Αναλύτρια & Επόπτρια της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας.

Στόχος των ιδρυτών της εταιρείας είναι η Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη του Ατόμου μέσα από την προώθηση προγραμμάτων

α) πρόληψης, θεραπείας και συμβουλευτικής

β) εκπαίδευσης σε ερευνητικό και κλινικό επίπεδο που αφορούν ειδικές ομάδες πληθυσμών

γ) προγραμμάτων προώθησης του εθελοντισμού

ipsa-profil1 ipsa-profil2 ipsa-profil3

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Στόχος του Ινστιτούτου είναι η προώθηση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του ατόμου, μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών, συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για ενήλικες, οικογένειες, παιδιά και εφήβους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

  • Ψυχολογική - Νοητική Αξιολόγηση
  • Ατομική Θεραπεία Συμβουλευτική
  • Ομαδική Θεραπεία
  • Θεραπεία Ζεύγους & Οικογένειας
  • Θεραπεία - Συμβουλευτική Παιδιού & Εφήβου
  • Συμβουλευτική Διαχείρισης Σταδιοδρομίας & Καριέρας

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Ψ.Α.

Λάβετε ενημερώσεις για!

  • Βιωματικά σεμινάρια του Ι.Ψ.Α.
  • Δράσεις στην κοινωνία
  • Εκπαιδευτικές δράσεις του Ι.Ψ.Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μ. Αλεξάνδρου 21, 41222, Λάρισα.
T: 2410 25 80 40
F: 2410 25 80 40